Historiek

frans
Frans Leplae

Het koor werd in 1969 opgericht door de toenmalige pastoor van Rollegem, Gustave Stemgée en door Frans Leplae, vader van de huidige voorzitter Jos.

In de beginjaren was Crescendo een echt kerkkoor met onder de leden zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Na verloop van tijd evolueerde het koor naar een volwassenenkoor en kwam er ook profane muziek op het repertoire.

In 1997 nam Jean-Luc Bertel het dirigeerstokje over. Vanaf dan werden er tijdens de wekelijkse repetitie op maandag heel wat bewerkingen van hedendaagse muziek van zijn hand ingestudeerd.

Sinds 2006 is Werner Vandamme de dirigent van Crescendo. Onder zijn impuls poogt het koor de lat telkens weer wat hoger te leggen.

Crescendo is een amateurskoor dat momenteel zo’n 35-tal enthousiaste leden telt.