Repertorium

Magnificat (John Rutter)

magnificat

Het Magnificat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd en is te vinden in het evangelie volgens Lucas, 1:46-55. De naam ‘Magnificat’ dankt het lied aan de eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat anima mea Dominum, wat betekent ‘(mijn ziel) verheerlijkt de Heer’. De auteur van het derde evangelie beschrijft hoe Maria bij haar bezoek aan haar nicht Elisabet de tekst uitspreekt als de beide zwangere vrouwen elkaar volgens het verhaal ontmoeten. Het ‘Magnificat’ rijmt als het ware op de Lofzang van Hanna (Bijbel), de moeder van de profeet Samuel, zoals opgetekend in het eerste boek Samuel 2, 1-10.


Et In Terra Pax (Mary Lynn Lightfoot)

marylynn

In deze expressieve interpretatie van een traditionele Latijnse tekst, vloeien melodische lijnen en rijke harmonie├źn tot een slot van stille pracht. Sterk aanbevolen!


Missa in Honorem (Josef Gruber)

missa